Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-1513-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последствията от пандемията COVID-19

Бенефициент: ДАМВЕНТ ООД

Обща стойност: 150 000 лв., от които127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 10.02.2021г.

Край: 10.05.2021.г.

gallery button See gallery

Свържете се с нас