Специализиран софтуер

Torus-white Created with Sketch.

за избор (симулация) на хибридни климатични камери от серията max.e!

Torus-white Created with Sketch.

Все още Дамвент е една от много малкото компании, успешно разработили софтуер за такъв тип "хибридни решения"... от 2008 г.

Специализираният софтуер за избор на хибриди може да пресмята различни режими - зимен и летен режим и дава изключително точни изчисления.

Специализираният софтуер за избор на хибриди може да пресмята различни режими - зимен и летен режим и дава изключително точни изчисления.

Всичките процеси на въздушна обработка, които са симулирани в софтуера, могат да бъдат визуализирани в диаграмата на Mollier!

В следващото видео ще разгледаме подробно как да изберем (изчислим) хибридна климатична камера от серията max.e!

Също така ще научите как да зададете входните изчислителни параметри, как да превключвате между зимен и летен режим, какви опции има софтуерът и какви изчисления ви дава.

Свържете се с нас