Сервиз и Поддръжка

 

Повреда по климатичната и/или вентилационна система, може да доведе до сериозни проблеми на техните ползватели. Затова, за да се предотвратят, каквито и да са повреди и, за да се гарантира нормалното функциониране на системата е необходима навременна и превантивна поддръжка. Регулярната и планирана поддръжка е най-ефективният начин за реализиране на енергийна ефективност и удължаване на полезният живот на всяка една машина.

За някои проекти това е от първостепенно значение!

Регулярната и навременна поддръжка от специалисти на Дамвент, се отплаща чрез:
   - Гарантирано удължаване на гаранцията на машината/те
   - Предотвратяване на скъпи и неудобни аварии
   - Удължаване на полезният живот на сервизираното оборудване
   - Намаляване на енергийните разходи – много проучвания в днешно време показват, че не добре поддържаните (обслужвани машини), консумират с до 20% повече енергия в сравнение с тези които са редовно поддържани

Всички наши сервизни инженери са високо квалифицирани и обучени по отношение на всеки детайл от нашите машини. Мониторинга, въвеждането в експлоатация или сервизното обслужване се извършва от нашите висококвалифицирани сервизни инженери или от оторизирани сервизни партньори, като тяхното извършване е на база нуждите на нашите клиенти.

Или директно да се свържете с нас на: