Хибридни Интегрирани Решения

В това видео ще обясним какво имаме предвид, когато казваме хибридно интегрирано решение за чист въздух и как го селектирате. 

Хибридът по принцип означава два или повече основни източника на отопление, охлаждане, рекуперация на топлина и изсушаване в едно интегрирано решение - пасивни и активни източници. Пасивният идва от сорбционното колело/пластинчатия рекуператор, които използваме в нашите решения за пресен въздух. Вторият източник, активният, представлява вграден термопомпен агрегат.

Най-важното предизвикателство, когато се стигне до хибридни решения, е системата за контрол - Можете ли да управлявате и балансирате своя хибрид?

За да изберете правилно хибридно интегрирано решение за пресен въздух, ще ви дадем няколко въпроса, които да Ви насочат:
1. Започваме с въпроса дали хладилният кръг работи само в режим на охлаждане или е реверсивна термопомпа?
2. Трябва да се види дали термопомпата е изцяло интегрирана (вградена) или има изнесено външно тяло?
3. Много важен въпрос е работните граници (температурни граници на околната среда) на термопомпата? Нашите са проектирани да работят от -20oC до + 40oC без допълнителен източник на отопление/охлаждане!
4. Има ли допълнителни източници за отопление и охлаждане? Защо са необходими?
5. Има ли термопомпеният агрегат компресор с възможност за регулиране на мощността и електронно ТРВ за по-добър контрол на прегрева?
6. Какъв е източникът на рекуперация? Ако това е сорбционно колело, което означава, че може да има рекуперация и на относителната влажност.
7. И не на последно място, дали машината е моноблок? Това е от изключително значение, тъй като показва дали хибридът е напълно тестван в заводски условия. Ако е 100% заводски тестван, това ще доведе до редуциране на разходите и усилията за инсталиране на машината на място.

Свържете се с нас