Софтуер за Избор

Много усилия и време ни отне, за да разработим този софтуер за подбор на хибриди. Хибридните климатични камери не могат и не трябва да бъдат избрани чрез каталози. DV_Select може да изчислява и симулира различни режими - зимен и летен режим и да дава точни изчисления.
Важно е да направите разликата и да знаете, че този софтуер не е за избор на класически климатични камери. В този софтуер са внедрени софтуерите на нашите доставчици на компресори, топлообменници, вентилатори, пластинчати рекуператори, ротационни регенератори и филтри. Това е сложна програма за покриване на нуждите на нашите клиенти и в същото време е проста и лесна за използване.

В следващото видео ще видим подробно:

     - Как да направите подбор на хибридна климатична камера.

     - Как да зададете входните параметри за изчисление.

     - Как да превключвате между зимен и летен режим.

     - Какви опции има софтуерът и какви изчисления ни дава.

     - Ще Ви запознаем с малко информация за елементите на хибридната климатична камера.

     - Ще направим сравнение между нашия софтуер и този на други производители.

Свържете се с нас