COP или COPnet

COP е основният параметър, който характеризира енергийната ефективност на всяка климатична система като климатици, VRF и чилъри. Но, когато имаме хибридна система, този параметър е частично неточен, защото възстановената енергия от пасивната рекуперация не се взима под внимание. Освен това като основна част от работата на климатичната камера е абсолютно задължително вентилаторите да бъдат част от уравнението и като консуматор на енергия. През далечната вече 2011г. Дамвент беше първата компания, която въведе и представи параметъра COPnet! Точно този параметър дава най-цялостен обхват на общата енергийна ефективност на хибридните климатични камери.
В това видео ще ви обясним колко важен и фундаментален ефект има пасивната рекуперация за работата на термопомпата и защо COPnet > 10 вече не е изненада.

Свържете се с нас